Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 17 grudnia 2019 r.