Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 5 grudnia 2019 r.