Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
WYŁAPYWANIE ORAZ ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM Z TERENU GMINY STRYKÓW

CPV:
98300000-6
85200000-1
98300000-6


Tryb zamówienia:
Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
31.12.2022

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-12-13 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2019-12-13 godz: 09:20

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22Kryteria wyboru:
cena - 60,00
czas reakcji na zgłoszenie - 40,00


Wadium:


Uwagi:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Było:
Oferty można składać do: 2019-12-13 godz: 09:00
Otwarcie ofert: 2019-12-13 godz: 09:20

Jest:
Oferty można składać do: 2019-12-16 godz: 09:00
Otwarcie ofert: 2019-12-16 godz: 10:00


Firmy uczestniczące