Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW GMINY STRYKÓW” (Dostawa)

CPV:
09.00.00.00 -3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09.30.00.00-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09.31.00.00-5 – elektryczność


Tryb zamówienia:
Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
od 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-12-06 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2019-12-06 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
15.000 zł

Uwagi:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Było:
Oferty można składać do: 2019-12-06 godz: 09:00
Otwarcie ofert: 2019-12-06 godz: 09:15

Jest:
Oferty można składać do: 2019-12-09 godz: 09:00
Otwarcie ofert: 2019-12-09 godz: 09:15


Firmy uczestniczące