Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Wyłonienie banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotowego o wartości 5.038.162,66 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych

CPV:
66.11.30.00 – 0

Tryb zamówienia:
Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
Okres kredytowania – do dnia 31.12.2024 r.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-12-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-12-05 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
cena - 100%,

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące