W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Koźle

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
XV/143/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.