W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Smolice i Tymianka oraz części miasta Strykowa

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
XV/144/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia