W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości, położonych na terenie miasta i gminy Stryków

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
XV/146/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia.