W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2020 rok

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
XV/155/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.