W sprawie:
ustanowienia i finansowania nagród sportowych przez Gminę Stryków

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
XV/148/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega ogłoszeniu.