W sprawie:
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
XV/149/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.