W sprawie:
zmiany Uchwały Nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
XV/152/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.