W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2019 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2019 rok

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
XV/153/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.