W sprawie:
określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stryków

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
XV/156/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.