W sprawie:
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Data uchwały:
2019-10-29

Numer uchwały:
XV/158/2019

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.