Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 17 października 2019 r.