Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 11 października 2019 r.