Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 10 września 2019 r.