Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 lipca 2019 r.