Posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 lipca 2019 r.