Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Tytuł przetargu:
Świadczenie usług przy użyciu koparko – ładowarki i koparki kołowej jednonaczyniowej samojezdnej na terenie Gminy Stryków

CPV:


Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe

Warunki:


Termin realizacji:
dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 1 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-06-24 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-06-24 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
sala nr 22 Urzędu Miejskiego w Strykowie

Kryteria wyboru:
najniższa cena 1 godziny świadczenia usługi

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące