Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 486/20 stanowiącej własność Gminy Stryków położonej w Strykowie przy ulicy Sowińskiego 10.

Tryb zamówienia:
Przetarg ustny nieograniczony

Warunki:
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/2019 Burmistrza Strykowa z dnia 27 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje:
tel. (42) 719-80-02 wew. 127.
pokój nr 12

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
350.000,00 zł brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 lipca 2019 r. o godz. 10 00  w budynku Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ulicy Kościuszki 27 (pokój nr 22)

Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w wysokości  35.000,00 zł  do  dnia 28 czerwca 2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Strykowie nr 52 8785 0002 2001 0000 1993 0006