Szanowni Mieszkańcy Gminy Stryków

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Strykowa do dnia 31 maja 2019 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej w Strykowie raportu o stanie gminy. Sesja na której przedstawiony zostanie „Raport o stanie Gminy Stryków za 2018 rok” zaplanowana została na dzień 30 maja 2019 r.

Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Burmistrza Strykowa w roku 2018, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej w Strykowie.
Sesja, na której Rada Miejska W Strykowie będzie rozpatrywała ww. raport planowana jest na dzień 27 czerwca 2019 r. Na sesji nad przedstawionym raportem odbędzie się debata z udziałem mieszkańców. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos W debacie powinni złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, najpóźniej do dnia 29 maja 2019 r. do godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Strykowie (pok. 1).
W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Stryków za 2018 rok ”, Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miejskiej W Strykowie .