Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Tytuł przetargu:
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin (A) oraz Nr 120307 E Osse – Ciołek (B)

CPV:


Tryb zamówienia:
Zapytanie o cenę

Warunki:


Termin realizacji:
Czas realizacji umowy obejmuje cały okres trwania robót - planowany termin zakończenia przedmiotu umowy z Wykonawcą robót budowlanych to 30.08.2019 r. oraz 60 miesięcy nadzoru
w okresie gwarancji i rękojmi (liczone od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z Wykonawcą robót budowlanych).


Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 1 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-03-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-03-05 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
sala nr 22 Urzędu Miejskiego w Strykowie


Kryteria wyboru:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %.

Wadium:
Brak

Uwagi:


Firmy uczestniczące