Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Tytuł przetargu:
„Zakup i dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Gminy Stryków w ilości 2000 Mg”

CPV:


Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe

Warunki:


Termin realizacji:
dostawa kruszywa w ilości 1000 Mg w terminie 3 tygodni od dnia podpisania umowy, pozostała ilość 1000 Mg w terminie do 30.06.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 1 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2019-01-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-01-21 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
sala nr 22 Urzędu Miejskiego w Strykowie

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące