Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa


Tytuł przetargu:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Strykowie

CPV:
- 64.11.00.00-0 – usługi pocztowe,
- 64.11.20.00 – 4 – usługi pocztowe dotyczące listów
- 64.11.30.00 – 1 – usługi pocztowe dotyczące paczek


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
od dnia 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)


Oferty można składać do:
2018-12-14 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2018-12-14 godz: 13:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22Kryteria wyboru:
Cena oferty - 60%
Liczba placówek zdawczo – odbiorczych na terenie gminy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 20%
Odległość najbliższej placówki zdawczo – odbiorczej od siedziby Zamawiającego - 20%


Wadium:
2.000, 00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące