Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Wyłonienie banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotowego o wartości 3.487.840,08 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych

CPV:
66.11.30.00 – 0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 31.12.2022 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-12-10 godz: 14:00

Otwarcie ofert:
2018-12-10 godz: 14:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Prowizja przygotowawcza - 40%


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące