Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Stryków

CPV:
98.38.00.00-0 – usługi psiarni,
85.20.00.00-1– usługi weterynaryjne,
98.30.00.00-6 – usługi różne.


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-12-06 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-12-06 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Cena utrzymania jednego psa w schronisku za dobę 60%
Czas reakcji na zgłoszenie 40%


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące