W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze
wsi Tymianka


Data uchwały:
2018-10-18

Numer uchwały:
LV/475/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.