WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu


Położenie nieruchomości: miasto Stryków, obręb Stryków 2, ulica Sowińskiego 10

Działka numer: 486/20

Powierzchnia: 0,0668 ha

Numer księgi wieczystej: LD1G/00042836/3

Cena nieruchomości: 255 000,00 zł.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym (biurowym) z możliwością realizacji funkcji mieszkalnej. Działka o kształcie regularnym, wielokątnym, zbliżonym do kwadratu. Nieruchomość od strony ulicy Sowińskiego i od strony zachodniej nie ogrodzona. Od strony wschodniej budynek w granicy działki, od
strony południowej nieruchomość ogrodzona niskim płotem z elementów metalowych. Na działce od strony południowej i części frontowej pojedyńcze drzewa.

Budynek z około1922 roku, murowany z pełnej cegły, parterowy, o powierzchni zabudowy 244 m2 częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Od strony zachodniej i południowej rozbudowany o dwie przybudówki. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, w większości pomieszczeń z okresu budowy. Dach konstrukcji drewnianej wielospadowy, pokryty papą. Wyposażony w instalację energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjną i lokalne ogrzewanie centralne w części zdemontowane. Pełnił funkcję biurową.

Nieruchomość zlokalizowana jest na obrzeżach miasta Strykowa, około 150 metrów od skrzyżowania z ulicą Warszawską stanowiącą fragment drogi krajowej nr 14 relacji Łódź - Łowicz. Usytuowana jest około 90 m od granicy administracyjnej Strykowa z obrębem Smolice oraz około 2 km od wjazdu na autostradę A2. Od strony zachodniej położona w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem wielorodzinnym trzykodygnacyjnym. Od strony południowej wzdłuż zachodniej ściany budynku przedłużenie stanowi warsztat samochodowy, dalej znajduje się budynek lecznicy weterynaryjnej oraz budynek mieszkalny. Od strony północnej, po przeciwnej stronie ulicy Sowińskiego istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, sieć gazową, sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strykowa z fragmentami wsi Smolice i Tymianka bedącymi w granicach opracowania planu, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie Nr XX/145/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. przedmiotowa działka położona jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem realizacji funkcji usługowej w parterach budynków oznaczonych symbolem planu MW.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: zgodnie z planem miejscowym.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami upłynie 04.12.2018 r.

Wykaz podlega publikacji od dnia 23.10.2018 r. do 13.11.2018 r.