W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2018-2029

Data uchwały:
2018-09-27

Numer uchwały:
LIII/458/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia