W sprawie:
zmieniająca uchwałę Nr XVI/114/2015 RADY MIEJSKIEJ w Strykowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki ....

Data uchwały:
2018-09-27

Numer uchwały:
LIII/460/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia