W sprawie:
zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania

Data uchwały:
2018-09-27

Numer uchwały:
LIII/461/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.