W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości

Data uchwały:
2018-09-27

Numer uchwały:
LIII/462/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia