W sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w Anielinie Swędowskim

Data uchwały:
2018-09-27

Numer uchwały:
LIII/463/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia