W sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXVIII/249/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stryków na lata 2017 – 2021

Data uchwały:
2018-09-27

Numer uchwały:
LIII/467/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia