W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za ....

Data uchwały:
2018-09-27

Numer uchwały:
LIII/470/2018

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia