Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków

Tytuł przetargu:
„Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych w Gminie Stryków w 2018 roku”

CPV:


Tryb zamówienia:
ZAPYTANIE OFERTOWE

Warunki:


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w sekretariacie zamawiającego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, pokój nr 2

Oferty można składać do:
2018-02-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-02-20 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
sala nr 22 Urzędu Miejskiego w Strykowie

Kryteria wyboru:
cena 100 %

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące