Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Tytuł przetargu:
Skruszenie gruzu betonowo-ceglanego

CPV:


Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe

Warunki:
pkt 5 zapytania ofertowego

Termin realizacji:
do dnia 10.03.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 1 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-01-31 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-01-31 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
sala nr 22 Urzędu Miejskiego w Strykowie

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące