Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków


Tytuł przetargu:
"Zakup i montaż wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Dobrej"

CPV:


Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe

Warunki:


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do dnia 30.03.2018 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w sekretariacie zamawiającego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, pokój nr 1

Oferty można składać do:
2018-01-19 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-01-19 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
sala nr 22 Urzędu Miejskiego w Strykowie

Kryteria wyboru:
cena 100 %

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące