Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Tytuł przetargu:
„Zakup i dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Gminy Stryków w ilości 1500 Mg”

CPV:


Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe

Warunki:


Termin realizacji:
dostawa kruszywa w ilości 500 Mg w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy, pozostała ilość w terminie do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 1 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2018-01-16 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-01-16 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
sala nr 22 Urzędu Miejskiego w Strykowie

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące