W sprawie:
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na przedsięwzięcia
inwestycyjne służące ochronie powietrza


Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XLIV/382/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.