W sprawie:
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2017 rok oraz zmiany planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2017 rok


Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XLIV/379/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.