W sprawie:
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2018 rok

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XLIV/378/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.