W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2018 -2029

Data uchwały:
2017-12-28

Numer uchwały:
XLIV/377/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu.