W sprawie:
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2017 rok oraz zmieniającej uchwałę Nr
XLI/343/2017 RM w Strykowie z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie
Gminy Stryków na 2017 rok oraz zmiany planu finan


Data uchwały:
2017-11-28

Numer uchwały:
XLII/358/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.