Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa


Tytuł przetargu:
Wyłonienie banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotowego o wartości 3.667.840,08 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych

CPV:
66.11.30.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej progów

Warunki:
§ 8

Termin realizacji:
31.12.2022

Osoba odpowiedzialna:
Emilia Nawrocka

Miejsce składania ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-12-07 godz: 14:00

Otwarcie ofert:
2017-12-07 godz: 14:15

Miejsce otwarcia ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Cena - 60%
Prowizja przygotowawcza - 40%


Wadium:
0

Uwagi:
Zmiana załączników nr 1 i 4 do SIWZ.

Firmy uczestniczące