W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2017-2027

Data uchwały:
2017-10-26

Numer uchwały:
XLI/345/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia