W sprawie:
zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/191/2016 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 sierpnia 2016r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków w miejscowości Kiełmina i

Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XL/338/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia