W sprawie:
zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XL/335/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu